Många års erfarenhet med målinriktat arbete på världsmarknaderna och ett intensivt samarbete med våra kunder – på så vis har vi skaffat oss en erfarenhet som många olika branscher har kunnat dra nytta av under åren.

Schäferprodukter används överallt, inom handel och industri, lokala myndigheter, forskningscentra och ledning, ända fram till slutkonsumenten.

Tack vare 16 produktionsanläggningar utspridda över hela världen och en världsomfattande försäljningsorganisation är en hög grad av kundorientering garanterad. Användning av de senaste produktionsteknikerna garanterar direktkontakt med marknadsplatsen och kraftfulla servicemöjligheter.

Det här globala nätverket ger oss hela tiden värdefulla idéer till utveckling, produktförbättringar och förbättringar av vår kundservice.

Postorderhandel för

  • Kontorsmöbler och utrustning.
  • Kontorsmateriel och teknik.
  • Säljfrämjande artiklar.
  • Lager- och produktionsutrustning.

till webbplatsen

  • EMW Steel Service Centre.
  • Utrustningssystem.
  • Behållarsystem.
  • Perforerad plåt.
  • IT-system.

till webbplatsen

Select country

Close